Sauda omstilling

Sauda har alltid vært i omstilling. Ingen steder er den stadige omstillingen tydeligere enn i industrisamfunn med hjørnesteinsbedrifter. Strengere krav til lønnsomhet, sammen med globale konjunkturer har sendt endringsbølger inn fjorden til Sauda helt siden vi ble et industrisamfunn.