Strategisk næringsplan

Ny utgave av strategisk næringsplan er ferdig! Trykk her for å laste den ned. Du kan også lese den på nett om du ønsker det.