Innsatsområder

Omstillingsstyret har priortert følgende innsatsområder

1. Utvikling av eksisterende næringsliv
2. Handel- og reiseliv
3. Grønn kraftkrevende industri

Hva er omstilling?

Omstillingsområder er vanligvis kommuner eller regioner hvor det lokale næringslivet forvitrer eller blir kraftig bygget ned, og mange arbeidsplasser går tapt. Kommuner som har status som omstillingsområder, får overført midler fra fylkeskommunen over en periode på inntil 6 år. Pengene skal gå til omstillings- og nyskapingsarbeid.

Omstillingsstatus blir gitt til lokalsamfunn med særskilt store utfordringer. Sauda har spesielle utfordringer dersom vi legger til grunn arbeidsplassutvikling og folketallsutvikling. Sauda er et tradisjonelt industristed, og tradisjonelle industristeder i Norge har vist seg å være vanskelige å stille om.

Formålet med omstillingsarbeidet er ikke å endre Sauda til noe helt annet enn hva det er i dag. Formålet er å mobilisere Saudabuen til et engasjement som skaper nye arbeidsplasser og enda bedre livskvaliteter i byen innerst i Ryfylke. Positive holdninger og verdisetting av omstillingsarbeidet skal være fokuset til omstillingsstyret.

Fleire i Sauda

Sauda omstilling har som visjon for sitt arbeid “Fleire i Sauda!” Målsettingar er definert i Strategisk næringsplan.

Strategisk næringsplan

Sauda omstilling har som visjon for sitt arbeid “Fleire i Sauda!” Målsettingar er definert i Strategisk næringsplan.

LAST NED