Ny hjemmeside

Da har saudaomstilling.no fått nytt design og oppdatert innhold. Vi ser frem til å kunne holde dere oppdatert fremover i våre prosjekter. Vi vil lage små artikler som viser fremgang og status på prosjekter vi tidligere har støttet, samt nye prosjekter.

Strategisk næringsplan

Ny utgave av strategisk næringsplan er ferdig! Trykk her for å laste den ned. Du kan også lese den på nett om du ønsker det.