Planverk og ressurser

I omstillingsprogrammet skal det utarbeides en del obligatoriske planer og dokumenter. I tillegg vil prosjektgruppen lokalt utarbeide og ta i bruk ulike ressurser i omstillingsarbeidet. Planer og ressursmateriell vil bli delt på denne siden.

Utviklingsanalyse

LAST NED

Omstillingsplan

LAST NED

Handlingsplan

LAST NED